Puski Kristuse sündimise kiriku taastamistöödest aastal 2022
Möödunud aastal viisime lõpuni Puski Kristuse sündimise kiriku katusetööd. Taastasime altari katuse ja kiriku keskosa katuse koos tambuuritorniga kokku maksumusega ligi 170000 EUR . 
Tambuuritorni tippu paigaldati 22K lehtkullaga kaetud rist.

Preester Sakarias Leppik ja preester Aabraham Tölpt tambuuritorni risti õnnistamiselMis ootab meid ees aastal 2023?
Aasta 2023 eemärgiks on taastada pühakoja kellatorn, kellatorni fassaad, põrand, aknad ja uksed kokku maksumusega ligi 400 000 EUR.
Tulevastel aastatel vajavad taastamist veel pühakoja keskosa katuse neli väikest nurgatorni – evangelistide Matteuse, Markuse, Luuka ja Johannese torni. Kokku eelarve ligi 85 000 EUR. Lisaks ootavad veel siseviimistlustööd tegemist ja pühakoda sisustamist.

Puski Kristuse sündimise kiriku taastamise eestvedaja Agu Agaton Kohari pühakoja taastamisest ülevaadet andmas; taustal koguduse laulu juhataja Elena Tölpt
Tänu
Kiriku taastamisele on aidanud kaas Muinsuskaitseamet, Hiidlaste Koostöökogu ja PRIA, Hiiumaa Vald, Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja eraannetajad.
 
Kristuse sündimise pühade valguses tänan kõiki häid inimesi, kes on aidanud kaasa Puski Kristuse sündimise kiriku taastamisele.
Ei ole enam kaugel see päev, kui Puski Jõulukirikus ollakse taas koos palves ja helisevad jõulukellad ning kõlavad laulusõnad:
Täna sünnitab Neitsi selle, kes on kõrgem kõigest loodust ja maa toob koopa sellele, kelle ligi ei või saada. Inglid laulavad kiites karjastega ja targad reisivad tähe järele, sest meie pärast on sündinud väike lapsuke – igavene Jumal! Aamen!

Kes teab – Issand teab, võib-olla oleme juba 2023-nda aasta Jõulupüha Puski Kristuse sündimise kirikus tähistamas ja seal Püha Liturgiat teenimas.

Me kõik saame sellesse panustada, annetades koguduse Puski Kristuse sündimise kiriku taastamise sihtotstarbelisele arveldusarvele SEB pangas.

Saaja: Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Hiiumaa Jumalasünnitaja sündimise kogudus
IBAN: EE411010220109240010
Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat (2Kr 9:7).