Surnuaiapühad HIIUMAAL aastal 2020

Lapäeval 4. juuli:
KELL 13 HINGEPALVE KURI SURNUAIAS
KELL 15 HINGEPALVE MALVASTE PROHVET EELIJA KABELIS
Pühaäeval 5. juuli peale PÜHA LITURGIAT
KELL 11.30 HINGEPALVE KURISTE SURNUAIAS