Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Hiiumaa kogudus loob usuõppijatele katehheesirühma.

See katehhees on kõigile neile, kes soovivad tundma õppida Kiriku Püha Pärimust
ehk kuidas ja millesse on Kirik ligi 2000 aastat uskunud ja jätkuvalt usub. 

Usuõppeks koguneme kaks korda kuus laupäeviti kaheks tunniks Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kiriku kõrval olevas endises kiriku koolimajas, praeguses Kuriste Haridusseltsi majas.

Meie esimene kogunemine toimub 25. veebruaril kell 18.

Katehheesi on kutsutud need, kes soovivad ennast ristida, aga ka need, kes on juba ristitud, kuid soovivad rohkem Kiriku Pühast Pärimusest teada saada.

Katehheesi viib läbi koguduse preester Aabraham.

Täpse ajakava saadame neile, kes ennast e-posti teel registreerivad: