LAUPÄEV 13. august "PUSKI PÄEV"
Kell 13 Palverännak Puski Uue-Jaagu talu juurest
Puski Kristuse sündimise kiriku juurde;
Hingepalve Puski surnuaias;
Puski päeva etteasted ja kontsert
Täpne ajakava alalehel PUSKI PÄEV

PÜHAPÄEV 14. august
Jumalsünnitaja uinumise püha (15.august) tähistamine

kell 10.00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
kell 9.20 tundide teenistus ja armulauaks valmistumise palved

Peale jumalateenistust kohvi- ja teelaud ning vestlusring Kiriku Pühast Pärimusest

Kirikubuss väljub Kuristesse Kärdla pritsumaja eest kell 9:00
ja Käina COOP parklast kell 9:20.
Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasiIkoon JUMALASÜNNITAJA UINUMINE
Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade