Teisipäev , 24. detsember 2019
 Kristuse sündimise püha eelõhtu ehk jõululaupäev

Kell 14.00 Kristuse sündimise püha õhtuteenistus ja PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 13.00 ja Käina Konsumi parklast kell 13.20. Peale jõuluteenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AKTSIASELTSI DAGÖPLAST TÖÖKAS PERE!


Ikoon KRISTUSE SÜNDIMINE, kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel

VÄIKE MÕTISKLUS
JUMALA "PÄÄSTEPLAAN"

Oleme Kristuse sündimise püha eelses paastuajas, Lääne-Kirikus advendiajas. See imeline aeg on antud meile oma südame ettevalmistamiseks – Jumala Poja vastuvõtmiseks – Tema sündimiseks, eranditult meie iga ühe südames. Me oleme kutsutud andma oma elu jäägitult Jumala hoolde. Just nagu Neitsi Maarja, kui ta ütles Ingel Gabrielile, kes tegi Neitsile teatvaks Jumala „päästeplaani“ alguse: „Vaata, siin on Issanda teenija, sündigu mulle sinu sõna järgi!” 

Jumala „päästeplaan“ – see on Jumala poolt oma inimese, kui kadumaläinud lambukese päästmine. See seisneb Jumala Poja inimeseks saamises ehk Jumal ise tuleb oma kadunud inimese – oma lambukese juurde. Ta pühitseb Neitsi üsa, Ta muudab Maarja täiesti uueks, nagu sinepiivast kasvab suur puu, kuhu latva linnukesed omale pesa teevad – nõnda saab Neitsist, imelisel, meile alati lõpuni mõistmatuks jääval viisil, Jumalaema. Kui Neitsi küsib inglilt: „Kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud?” Siis ingel Gabriel vastab talle: „Püha Vaim tuleb sinu peale ja Kõigekõrgema vägi on varjuks sinu kohal, seepärast hüütaksegi Püha, kes sinust sünnib, Jumala Pojaks,“ ja ingel lisab: „ ...Jumala käes ei ole ükski asi võimatu.“ 

Seal kus on kohal Jumala Valgus, seal ei saa olla kübetki pimedust. Jumala Poja – Sõna inimeseks saamine, mitte ainult ei pühitse Neitsi Maarja, vaid ta pühitseb ja uuendab kogu inimese – iga ühe meist. Oma inimeseks saamisega ilmutab Jumal ennast inimesele; Ta räägib temaga ja õpetab teda; Ta võtab tema valu ja häbi, tema patu – Ta võtab kogu inimese enda kanda – Ta kannatab koos inimesega; Ta toob meie eest ristil ohvriks oma Elu – Ta sureb ristil meie eest, koos meiega – Ta võidab surmaga surma ära, tõuseb kolmandal päeval surnuist üles, läheb üles taeva ja istub Isa paremale käele, et anda meile endas igavene elu. 

Kirikuisa, püha Nikolaos Kabasilas XIV sajandist kirjutab: "Kristuse lihakssaamine ei olnud ainult Isa, Tema väe ja vaimu tegevus, vaid ka Jumalasünnitaja vaba tahte ja usu väljendus. Ilma puhta Neitsi kaastööta oleks Jumala „päästeplaan" olnud sama ebatõenäoline, kui ilma jumalike hüpostaaside (Kolmainuse – Isa ja Poeg ja Püha Vaim) kaastoimeta.” 

Jumala Inimeseks saamine saab võimalikuks tänu Neitsi Maarjale. Jumalaema on meie suurim eestpalvetaja ja eeskuju, et ka meie võtaksime oma südamesse vastu Jeesuslapse, kannaksime Teda lakkamatult oma südames ja oleksime Tema kaastöölised, Tema kaasloojad ja Tema kaasarmastajad, et me tõesti oleksime Tema kohalolu siin maailmas. Kogu loodu pääsemine seisneb Jumala ja inimese koostöös, õpetab meile Kirik, mille kohta ütleb meie kirikuisa püha Siimeon Uus Teoloog, et kogu loodu on kutsutud teenima kaduvat inimest, kelle jaoks ta oli loodud ja seda kuni ajani, mil uuenenud inimene saab uuesti vaimseks, rikkumatuks ja igaveseks ja mil kõik loodud olendid, kelle Jumal inimesele tema töös ja vaevas allutas, saavad samuti uuesti vabaks, saavad uueks koos inimesega ja nagu tema, saavad uuesti rikkumatuks ja vaimseks.


Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel