PÜHAPÄEV, 31. märts 2019
SUURE PAASTU KOLMAS PÜHAPÄEV,
RISTIKUMMARADAMISE PÜHAPÄEV
kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Alates 11 märts algas õigeusukirikus SUUR PAAST

Kallihinnaline ristipuu on meile kummardamiseks välja pandud keset suurt paastu, et innustada meid järgima Kristust kannatuste teel, leevendada paastu karmust ja lasta meil tunda ligioleva paasarõõmu eelmaitset.

Rist …. risti kujutis on meile omane, võib-olla liigagi omane: oma ristimisest saadik kanname seda kaelas, teeme ristimärki, tihti masinlikult, ja siiani veel silmame seda kirikute katustel. Rist on kõige levinum kristlik sümbol, mille on omaks võtnud eranditult kõik ristikirikud ja mis alati ning kõikjal tuletab meile meelde Jumala lunastavat päästet, kes tuli, et surra häbiväärset ja aulist surma ning anda meile tagasi igavene elu.

Aga siiski! Kas me oskame kogeda risti salasust kui sellega silmitsi seisame? Kas teeme ristimärki kartuse ja hingevärinaga teades, et meenutame sellega iga kord Issanda ohvrit ja omaenese surma ning pääste ootust? Kas oleme kordki palunud, et Jumal tuleks meie südamesse?Ikoonil Kristus ristil  ( http://chittagongit.com/icon/jesus-cross-icon-6.html )

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel