Pühapäev 1. OKTOOBER
MEIE KÕIGEPÜHAMA VALITSEJA JUMALASÜNNITAJA IKKANEITSI MARIA KAITSMISE PÜHA

kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus


Jumalasünnitaja kaitsmise püha on püha, mil me kaitseme oma usku ja tunnistame, et neitsi Maria, kes sünnitas meie Issanda Jeesuse Kristuse on Jumalasünnitaja või Jumalaema.

Kreekakeelne sõna Theotokos tähendab sõna-sõnalt Jumalasünnitaja või Jumalaema.
Selle nimega tunnistab Kirik usku, et Jumal-Sõna sai tõeliseks inimeseks, mitte pelgalt inimesesarnaseks ega mingiks muuks looduks; usku sellesse, et Jeesuse Kristuse isikus ühines Jumal inimesega, Kristus olles tõeline Jumal sai Neitsi Maarja üsas sigimise hetkel
tõeliseks ja täiuslikuks inimeseks, jäädes samas tõeliseks Jumalaks.

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel