KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD
SURMAGA SURMA MAHA TALLANUD
JA NEILE KES HAUAS OLID ELU KINKINUD

Paasa hommik Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kristus on surnuist üles tõusnud!

28. aprill 2018 kell 12.00 TALGUD
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kiriku juures:
teeme küttepuid pühakoja kütmiseks ja koristame kiriku parki

29.aprill 2018 kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Malvaste prohvet Eelija kabelis
Peale liturgiat tee- ja kohvilaud ning vestlusring õigeusukiriku pühast pärimusest

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel