Esmaspäev, 6.august 2018.
Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse muutmine
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale teenistust vestlusring õigeusu pärimusest

HINGEPALVE TEENISTUSED HIIUMAA SURNUAEDADES
Pühapäev, 5. august 2018
Malvaste surnuaias kell 13:30
Kuri surnuaias kell 15:00
Kuriste surnuaias kell 17:00

Laupäev, 25. august 2018 - PUSKI PÄEV
Hingepalve ja Puski päeva etteasted ja arutelud
Puski Kristuse sündimise kiriku aias algusega kell 13:00

Hingepalve Kõpu surnuaias kell 16:00

Puski Kristuse sündimise kirik ajutise tornikattega

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel