Pühapäev, 25.november 2018
Kõige pühama Jumalasünnitaja templisseminemise püha lõpetus
Kell 10:00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring
õigeusukirikus pärimusest

Mosaiik Jumalsünnitaja teplisse minemine

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel