PÜHAPÄEV 30. JAANUAR 
SAKKEUSE PÜHAPÄEV
Meie pühade isade, kogu maailma suurte õpetajate
ja ülemkarjaste Vassili Suure, Grigoori Jumalasõnaõpetaja
ja Johannes Kuldsuu koondmälestus
Kell 10  PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Kell 9.15 Tundide teenistus ja armulauaks valmistumise palved

Peale jumalteenistust vestlusring, tee- ja kohvilaud.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 9:00 ja
Käina Konsumi parklast kell 9:20.

Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AKTSIASELTSI DAGÖPLAST TÖÖKAS PERE.
Pühakojas on taas kaitsemaski kandmise kohustus!


Ikoon Kristuse ristimine
Ikoon on austamiseks välja pandud Kuriste Jumalasünnitaja sündimise Kirikus.
Ikoon on kirjutatud Reomäe Püha Eelkäija Skiitas Saaremaal


Palve pühitsetud vee tarvitamisel:
Issand, minu Jumal,
olgu mulle Sinu püha and:
Sinu püha vesi minu pattude andeksandmiseks,
minu mõistuse valgustamiseks,
minu hingeliste ja ihuliste jõudude tugevdamiseks,
minu hinge ja ihu terviseks,
minu himude ja nõtruste mahatallamiseks
Sinu ääretut armu mööda,
Sinu Kõigepuhtama Ema
ja kõikide Sinu Pühade pärast.

Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade