KRISTUS ON SURNUIST ÜLES TÕUSNUD!
TÕESTI ON ÜLES TÕUSNUD!

LAUPÄEV 21. mai MUUSIUMIÖÖ
Pühakoda avatud 17.00 kuni 23.00
 Muusiomiöö PROGRAMM:
Vestlusringid koguduse preestriga;
Pühakoja kellatorni külastamine, kellahelinast osasaamine
ja tornist avaneva vaate läbi Hiiumaa ilu taga Jumala loomistöö kogemine;

Soovi korral koos preestriga palve harjutamine,
palveküünalde süütamine, eestpalved elavate ja uinunute eest.

PÜHAPÄEV 22. aprill
Paasaaja viies, Samaaria naise pühapäev

kell 10.00 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Peale jumalateenistust kohvi- ja teelaud ning vestlusring
ülestõusmisipühade tähendusest.
Kirikubuss väljub Kuristesse Kärdla pritsumaja eest kell 9:00
ja Käina COOP parklast kell 9:20.
Peale jumalateenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.
Ikoonil Kristus allaminek surmavalda


Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade