Pühapäev 20. juuni
VIIEKÜMNE PÄEVA PÜHA (NELIPÜHI)
KOLMAINUPÜHA

Kell 10 PÜHA LITURGIA
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Peale jumalateenistus KOGUDUSE TÄISKOGU

TÄISKOGU PÄEVAKORD:

    1. Majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
    2. Juhatuseliikmete valimine;
    3. Revisjonikomisjoni valimine;
    4. Puski Kristuse sündimise kiriku taastamine, koguduse elu – arutelu.


Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20
Peale vestlusringi sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi

KIRIKUBUSSI HOIAB KÄIMAS AKTSIASELTSI DAGÖPLAST TÖÖKAS PERE
AVALIKUD JUMALATEENISTUSED ON TAAS LUBATUD!
Jumalateenistusel tuleb jälgida Vabariigi Valitsuse poolt viiruse leviku peatamiseks ettenähtud piiranguid ja ettevaatusabinõusid!Ikoon: Viiekümnenda päeva püha: Püha Vaimu väljavalamine
Ikoon on kirjutatud Reomäe Püha Eelkäija Skiitas Saaremaal

Malvaste prohvet Eelija kiriku sisevaade