PÜHAPÄEV, 6. jaanuar 2019
MEIE ISSANDA, JUMALA JA PÄÄSTJA JEESUSE KRISTUSE RISTIMINE. JUMALAILMUMINE.
kell 10:00 PÜHA LITURGIA JA SUUR VEEPÜHITSEMINE
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus
Kristuse ristimine. Ikoon on kirjutatud Reomäe Püha Eelkäija Skiitas Saaremaal.

Vesi on energia kandja ja inimene on Jumala kaastööline tema hea majapidaja. See on ka põhjus, miks me võtame Kristuse ristimise ehk Jordanipühal pühitsetut vett oma kodudesse. Seda suurt veepühitsust Issanda ristimise päeval pühitsetakse üks kord aastas. Sellel pühal pühitsetud vesi kannab endas Jumala, meile lõpuni hoomamata, Suurt Väge.

Suure veepühitsuse oluline moment on see, kui preester kastab risti kolm korda vette, meenutamaks Kristuse ja iga kristlase kolmekordset kastmist ristimisel. Siinjuures on väga tähtis rõhutada, et veepühitsus ei teostu mitte preestri ega kaaspalvetajate maagilise tegevuse läbi, vaid nende palvete peale kordab Kristus ise seda pühitsust, mille ta esimest korda andis Jordani veele oma ristimisel. Täpselt sama moodi nagu Jumal pühitses inimese ja kogu loodu pühitsemiseks Jordani vee, pühitseb Jumal ka Suurel Veepühitsusel meie poolt tema ette toodud vee, nii meie kui ka kogu loodu pühitsemiseks. Seepärast saage julgelt osa sellest Suurest Veepühitsusest ja võtke seda pühitsetud vett kaasa nii enda kui ka oma lähedaste tarbeks ja kodude õnnistamiseks.

Püha Anna, fragment Jumalasünnitaja sündimis ikoonilt, mis on kirjutatud Püha Eelkäija Skiitas Reomäel