Pühapäev, 13. november
Meie püha isa Konstantinoopoli ülempiiskopi Johannes Kuldsuu (407)
mälestus
 

Kell 10:00
Püha Liturgia Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Peale teenistust tee- ja kohvilaud ning vestlusring
palvest

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi

Kirikubussi hoiab käimas Dagoplasti töökas pere!

Õigeusk ja Hiiumaa

19. sajandi lõpul murdis sisse, nagu tavatseti sel ajal öelda, apostlik õigeusk ka Hiiumaale. 1883 aastal viibisid Haapsalus õigeusu kiriku jumalateenistusel neli Käina valla Lelu küla talunikku. Üks neist, Matse koha Tõnis Padu, kutsus 1884. aasta alguses Haapsalus viibides preestrit (tõenäoliselt Nikolai Poletajev 1879-1888) saarele. 1884 aasta juunis külastas Haapsalu preester nüüd juba salvimisel uue nime saanud Anton Padu ja salvis Lelus veel neliteist perekonda. Nii pandigi alus Emmaste-Lelu (hiljem Emmaste – Kuriste) õigeusukogudusele, nüüdsele Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise Kogudusele siin Kuristes.  Kogudus loodi ametlikult 9. novembril 1884 Lelu külas Matse talus, kus ühtlasi avati peagi ka õigeusu algkool.

Peale õigeusu koguduse loomist Kuristes algas Hiiumaal massiline õigeusku üleminek. Rahval oli soov osaleda jumalateenistusel, mis haaras inimese kõiki meeli ja eristus selle poolest, et jumalateenistusi ei peetud õigeusukirikus eraldi lihtrahavale ja härrasrahavale, nii nagu seda luterlikus kirikus tehti. 19 sajandi lõpuks oli Hiiumaal ligi 1500 õigeusklikku.

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Hiiumaal kolm kogudust ja aktiivne usuelu. Nõukogude aeg avaldas õigeusule ja pühakodadele laastavat mõju. Kuriste kirik oli ainuke nõukogude võimu ajal Hiiumaal tegutsev õigeusu pühakoda.

Viimase rahvaloenduse järgi, seisuga 31 detsember 2011, elas Hiiumaal 91 õigeusklikku.