Esmaspäev, 15. august, meie kõige
pühama valitseja Jumalasünnitaja
Ikkaneitsi Maria uinumise püha.

Kell 10:00 Püha Liturgia
Kuriste Jumalasünnitaja sündimise kirikus

Peale teenistust vestlusring õigeusukiriku
traditsioonist.

Kirikubuss Kuristesse väljub Kärdla pritsumaja eest kell 09:00 ja Käina Konsumi parklast kell 09:20. Peale teenistust sõidab buss sama marsruuti mööda tagasi.

Pärimuse järgi olevat Jumalaema Kristuse jüngritele ja inimestele, kes temaga enne surma hüvasti jätma tulid ütelnud: Ärge nutke sõbrad ja ristiusu jüngrid me ei lähe lahku mitte igavesti. Ma lähen teie eel oma Poja ja Issanda juurde ja teie tulete pea järele!

Jah nii see on. Jumalaema ootab meid juba ja näitab meile teed.  Jumalema persoon ei ole mitte ainult naine vaid kui lootus, et iga inimene on kutsutud pühadusele. Jumalaema väljendab igat inimest olenemata tema soost, rassist, rahvusest andes lootust igale ühele, et ka tema võib jõuda sinna kuhu Jumalaema, kui ta käib sellel teel, millel käis Jumalaema. Jumalaema koht on Jumala juures nagu meiegi koht. Tänu tema alandlikkusele sai Jumal tulla tema kaudu, et päästa inimsugu. Ka meil tuleb teha seda mida tegi Jumalasünnitaja – võtta vastu Jumal ja teda endas kanda.

Jumalaema on meie lootus ja lohutus, ta on meie kõige võimsam eestpaluja oma Poja ja meie Jumala ees! Pöördugem ikka Jumalaema poole oma palvetes tema avitab!

AamenÕigeusk ja Hiiumaa

19. sajandi lõpul murdis sisse, nagu tavatseti sel ajal öelda, apostlik õigeusk ka Hiiumaale. 1883 aastal viibisid Haapsalus õigeusu kiriku jumalateenistusel neli Käina valla Lelu küla talunikku. Üks neist, Matse koha Tõnis Padu, kutsus 1884. aasta alguses Haapsalus viibides preestrit (tõenäoliselt Nikolai Poletajev 1879-1888) saarele. 1884 aasta juunis külastas Haapsalu preester nüüd juba salvimisel uue nime saanud Anton Padu ja salvis Lelus veel neliteist perekonda. Nii pandigi alus Emmaste-Lelu (hiljem Emmaste – Kuriste) õigeusukogudusele, nüüdsele Hiiumaa Jumalasünnitaja Sündimise Kogudusele siin Kuristes.  Kogudus loodi ametlikult 9. novembril 1884 Lelu külas Matse talus, kus ühtlasi avati peagi ka õigeusu algkool.

Peale õigeusu koguduse loomist Kuristes algas Hiiumaal massiline õigeusku üleminek. Rahval oli soov osaleda jumalateenistusel, mis haaras inimese kõiki meeli ja eristus selle poolest, et jumalateenistusi ei peetud õigeusukirikus eraldi lihtrahavale ja härrasrahavale, nii nagu seda luterlikus kirikus tehti. 19 sajandi lõpuks oli Hiiumaal ligi 1500 õigeusklikku.

Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Hiiumaal kolm kogudust ja aktiivne usuelu. Nõukogude aeg avaldas õigeusule ja pühakodadele laastavat mõju. Kuriste kirik oli ainuke nõukogude võimu ajal Hiiumaal tegutsev õigeusu pühakoda.

Viimase rahvaloenduse järgi, seisuga 31 detsember 2011, elas Hiiumaal 91 õigeusklikku.